Mỗi sớm mai thức dậy...

dao-hongAnh chị em yêu quí,
Ngày tháng thoi đưa. Mỗi một đêm qua rồi lại một ngày đến. Hết mùa đông rồi lại đến mùa xuân. Cuộc sống mỗi người chúng ta đều có thể chia ra thành những chu kỳ. Và hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, người Việt chúng ta lại vui mừng chào đón một năm mới, với những hy vọng và những lời cầu chúc tốt lành.
Nhưng không phải năm nào cũng giống năm nào, mà chúng thật khác nhau tùy theo thời kỳ khác nhau. Giống như Vua Sa-lô-môn đã khôn ngoan nhận định “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền đạo 3:1). Sau đó ông chỉ ra tiếp rằng cũng tự nhiên như kỳ sanh, kỳ chết, kỳ trồng, và kỳ gặt, thì cũng có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa,... có kỳ chiến tranh, và có kỳ hòa bình...
Với ngôn ngữ hiện đại và nhìn vào hoàn cảnh ngày hôm nay, chúng ta có thể tiếp lời của vị vua khôn ngoan đó: có kỳ khủng hoảng, và cũng có kỳ phồn vinh.
Khi ở trong thời kỳ dễ dãi, làm việc gì cũng có thể sanh hoa lợi, con người dễ quen đi với thành công, mất dần sự nhạy bén, mà quên mất rằng còn có kỳ của những ngày khó khăn có thể xảy đến. Và ngược lại, khi oằn mình dưới những gánh nặng và áp lực không ngờ của thời kỳ khủng hoảng, con người lại dễ chán nản buông xuôi mà quên mất rằng đông sẽ chóng qua, và mùa xuân nhất định sẽ lại đến.
Cũng như mỗi cái Tết dịp đầu xuân.
Cây lại đâm chồi nẩy lộc và hoa lại nở.
Khi ngẫm về những chu kỳ của cuộc sống, ta thấy chúng đều có ích trong kỳ của mình. Ngay cả trong những thời kỳ khó khăn chúng ta cũng có thể sống và được phước của Chúa. Miễn là chúng ta biết sống mỗi một mắt xích trong chu kỳ đó bằng cách nào cho được phước. Mà mỗi mắt xích đó chính là một ngày đêm, làm sao để mỗi ngày của chúng ta được bắt đầu bằng phước Chúa và kết thúc bằng lời cảm tạ vì được nếm trải sự thành tín Chúa với mình ngày hôm đó.
Thi thiên 92:2 Buổi sáng tỏ ra sự nhơn từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài,
Theo như sự bày tỏ của Thi thiên, nếu chúng ta biết mỗi sáng mai thức dậy sẽ gặp được sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho mình trong ngày hôm đó, cho dù đó là những chuỗi ngày của thời kỳ đen tối và nặng nề khó khăn đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ vẫn nhận đủ ơn phước Chúa cho ngày đó của mình.
Người hiểu điều này nhất có lẽ là tiên tri Giê-rê-mi. Trong Kinh thánh ông được gọi là nhà tiên tri khóc. Được Chúa bày tỏ về việc thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá, và cả dân tộc sẽ bị bắt làm phu tù, ông đã hết sức lên tiếng cảnh báo nhưng không thể nào làm cho dân sự tỉnh ngộ mà họ vẫn tiếp tục làm điều ác quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Ông đã phải khóc hết nước mắt trước cái họa mất nước không thể tránh khỏi. Nhưng ngay cả vào lúc đó, ông vẫn nhớ lại ân điển và sự thành tín Chúa. Giữa những dòng ca thương, lại vẫn vang lên những lời đầy hy vọng và đức tin.
Ca-thương 3:22-26
22 Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta c-hưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. 24 Hồn ta nói: Ðức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. 25 Ðức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Ðức Giê-hô-va.

Mỗi sớm mai thức dậy, ngay giữa chuỗi ngày khó khăn, ta vẫn biết sẽ có sự nhân từ và sự thương xót của Chúa. Chính sự trông cậy đó sẽ mở đầu mỗi ngày với ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Thật sung sướng nữa khi ta biết rằng ân điển Ngài đổi mới hoàn toàn mỗi một sáng mai. Giống như ma-na hàng sáng từ trời rơi xuống nuôi dân sự Chúa suốt bốn mươi năm đi trong đồng vắng. Cũng như hình ảnh sương móc đậu trên mỗi lá cây đem lại hơi ẩm và sự mát mẻ cần thiết cho một ngày khô hạn. Ân điển Chúa đến từ thiên thượng sẽ đậu trên mỗi một con người biết trông cậy Chúa, để giúp chúng ta đủ sức mạnh đức tin mà sống mỗi ngày.
Cho nên, bí quyết để thành công ngay cả trong thời kỳ khó khăn khô hạn, đó là biết trông cậy Đức Chúa Trời. Đó chính là điều Lời Chúa bày tỏ và khuyên dạy:
Giê-rê-mi 17
7 Ðáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Ðức Giê-hô-va, và lấy Ðức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

Hình ảnh sương móc sáng mai còn nhắc chúng ta về một điều nữa. Mỗi thời kỳ đều đem đến sự thay đổi. Ngày hôm nay khác hẳn với ngày hôm qua, và sẽ không bao giờ có lại một ngày nào nữa giống ngày hôm nay. Ân điển Chúa sẽ luôn ở cùng để giúp chúng ta chuyển mình thay đổi, và đi lên.
Đời sống con người gồm những chu kỳ, nhưng nếu chúng ta biết tiến lên, thì những chu kỳ đó sẽ giống như vòng tròn xoắn ốc đi lên, chứ không phải là vòng tròn luẩn quẩn. Dừng chân ở cột mốc đầu năm này chúng ta hãy cùng nhau kiểm lại mình, trước khi dâng lên Chúa những ước nguyện cho năm mới. Để học được những bài học quí báu qua chính những sai sót của mình, chúng ta cần ngẫm nghĩ Lời Chúa để hiểu ra mà áp dụng cho đúng hơn. Vì khi đó cùng với ân điển Chúa đổi mới mỗi sớm mai, cây đời của mỗi người chúng ta sẽ luôn được xanh tươi và sanh bông trái.
Thi thiên 1:1-3
1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

Mỗi ngày và cả đêm đều có ân điển Chúa dành cho sẵn, nhưng sương móc mỗi sáng mai sẽ thấm đẫm hơn trên những con người cả ngày và đêm sống biết suy gẫm để sống noi theo Lời Chúa.
Chúc anh chị em một năm mới càng đâm rễ trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, còn Lời Ngài thì càng đâm rễ trong lòng chúng ta. Để mọi sự anh chị em làm đều sẽ được thạnh vượng!
© 1999-2017 Tinlanh.Ru