Truyền giảng chăm sóc cánh đồng S., ngoại ô Mát-xcơ-va 7/6/2011

caunguyen_tinnhanChua_lanHieuSau mùa đông làm việc trong nhà kính, các công nhân vườn rau lại tản ra trên nhiều cánh đồng khác nhau ở ngoại ô Mát-xcơ-va. Lần đi này quay lại cánh đồng S. để truyền giảng và chăm sóc các con cái Chúa, đội truyền giảng cơ động của Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va đã dành cả ngày đi một vòng thăm viếng các lán trong khu vực, chuyển tuần tin chia sẻ Lời Chúa và kinh nghiệm sống bởi đức tin cho con cái Chúa. Chúa cũng cho bất ngờ được gặp và phục hồi đức tin cho một vài anh chị em "chiên lạc" nhiều năm nay.

 

Và đội truyền giảng đi đến đâu cũng tận dụng cơ hội đề chia sẻ Tin lành với anh chị em công nhân mới chưa biết đến Chúa. Ngay cả lúc họ đang làm việc giữa cánh đồng, Chúa cũng cho chúng tôi được ơn trước mặt người Nga quản lý lán của nông trường để cho phép anh chị em công nhân dừng tay lắng nghe và cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Cảm ơn Chúa đã luôn ở cùng để cảm động lòng người, giúp cho 29 linh hồn trong các lán khác nhau đã mở lòng ăn năn tiếp nhận sự cứu rỗi. Chứng kiến những nụ cười của những anh chị em vừa đón nhận sự sống đời đời, được sự động chạm của Thánh Linh mà tái sinh lại linh hồn họ, anh chị em ai cũng cảm nhận đây là phần thưởng của Chúa đã ban cho mình hôm nay!!!

 


chupanh_kyniem_lanGiao

 

{oziogallery 97}

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru