Các bạn thân mến, có một đề nghị nhỏ nhưng quan trọng.

Vì BBC mới đưa ra thảo luận về chủ đề "có Thượng Đế hay không", mà chúng ta là người đã gặp Chúa, biết Chúa, thì đây là một cơ hội để chúng ta làm chứng về Chúa cho người ta. Xin lưu ý - chúng ta tham gia để làm chứng, tránh không tranh luận. Xin hãy hết sức tôn trọng những người đối thoại, hãy nhớ lại mình khi chưa tin Chúa.


Có nhóm người nào trong xã hội bị ruồng rẫy và xa lánh? Có nhóm người nào bị coi là thứ người đáng bị bỏ? Có nhóm người nào không được hưởng nhân quyền tối thiểu như những con người khác?

Trong một xã hội có nhiều thành phần, dân tộc, giai cấp, nếu nó không được xây dựng trên nền tảng đúng đắn là sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì rất dễ dàng phát triển cái mà người ta gọi là phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc.


Xin chào anh chị em con cái Chúa từ Hội thánh Mát-xcơ-va!

Hội thánh ở Mát-xcơ-va chúng ta là một phần quan trọng trong chức vụ Tinlanh.Ru, vì đức tin và lòng yêu mến Chúa, cũng như sự sốt sắng hy sinh hầu việc Chúa của anh chị em suốt bao nhiêu năm qua luôn là nguồn động viên cho chúng tôi trong sự hầu việc Chúa.


Anh chị em thân mến,

Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va vừa 9 tuổi!

Tiền thân của Hội thánh chúng ta là Hội thánh Tin lành được thành lập trước đó vào tháng 9 năm 1994, lúc đó chúng tôi mới chỉ là một nhóm sinh viên mới tin nhận Chúa khao khát quyền năng Thánh linh để rao giảng Tin lành toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Hội thánh ban đầu đó sinh ra giữa mùa phấn hưng tại nước Nga, đã là nơi xuất thân, là mái nhà đức tin và cũng là nơi huấn luyện cho nhiều tôi tớ Chúa, để sau khi quay về Việt nam hiện nay họ đang được Chúa đắc dụng trên cánh đồng cúa Ngài.

 

{becssg}stories/site/tintuc/thongbao/sn2009{/becssg}

 

 


Chuyên mục phụ

Chuyên mục dành cho tín hữu Hội thánh Moscow

Hôm nay354
Hôm qua346
Tuần này1660
Tháng này8420
Total3836601

© 1999-2017 Tinlanh.Ru