Đức Chúa Trời Nhân từ (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Đức Chúa Trời Nhân từ"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Đức Chúa Trời Nhân từ


Nhân từ là Đức Chúa Trời. Nhân từ là Đức Chúa Trời.

Nhân từ là Đức Chúa Trời. Cha yêu thương đầy nhân từ.

Nhân từ là Đức Chúa Trời. Nhân từ là Đức Chúa Trời.

Nhân từ là Đức Chúa Trời. Yêu thương Cha đầy trong con.

Từ trước vô cùng cho đên đời đời. Từ trước vô cùng cho đến đời đời.

Ơn Cha hằng ban, mãi mãi vững bền.

Từ trước vô cùng cho đến đời đời. Từ trước vô cùng cho đến đời đời.

Ơn Cha hằng ban, mãi mãi vững bền.© 1999-2017 Tinlanh.Ru