Cuộc gặp với Đức Chúa Trời

Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa,
Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh.
Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm.
(Thi thiên 63:1,2,6)

 

Việc có được sự mặc khải riêng về Đức Chúa Trời thật quan trọng làm sao! Không chỉ đơn giản dựa vào một điều mà ai đó đã nói với bạn, hoặc điều bạn đã đọc được trong sách, hoặc thậm chí cả điều mà bạn nghe được trong Hội Thánh. Tất cả những điều đó có thể là rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Cần phải đến thời điểm khi chính bạn tự nhận biết Đức Chúa Trời - khi bạn biết được Ngài không qua người trung gian nữa, khi mà bạn có được sự tỏ ra (mặc khải) nào đó về Đức Chúa Trời, đến mức không còn bất cứ điều gì có thể khiến bạn trọn vẹn thoả mãn ngoài Chính Đức Chúa Trời ra.

Đa-vít đã có được một sự tỏ ra như vậy. Ông nói với Đức Chúa Trời: "Tôi đã nhìn thấy Chúa ở trong nơi thánh; tôi đã nhìn thấy quyền năng và vinh hiển của Ngài. Còn bây giờ tôi đang ở trên mảnh đất hoang vu, khô khan và không có nước, nhưng linh hồn tôi khao khát Ngài hơn cả nước. Thậm chí cả khi tôi nằm trên giường ngủ ban đêm, thì những suy nghĩ của tôi là về Ngài. Ngài tràn đầy trái tim và trí óc tôi, cả trí tưởng tượng tôi, Ngài chính là mong muốn mãnh liệt nhất của tôi. Suốt trọn cả ngày tôi thu hút bởi Ngài, Đức Chúa Trời của tôi. Không có một cội nguồn thoả mãn chân chính nào khác. Linh hồn tôi không tìm thấy sự an tâm trong bất cứ điều gì khác. Tôi đã nhìn thấy Ngài và đã nhận biết Ngài đến mức tôi không thể quên nổi nữa. Điều đó đã vĩnh viễn định hướng cho cuộc đời tôi".

Bạn có thể muốn biết một kinh nghiệm sống như vậy có thể có được ngày hôm nay không? Hãy cho phép tôi được khẳng định với bạn qua kinh nghiệm cá nhân tôi - là có! Có một đêm năm 1941, trong trại lính của quân đội Anh, tôi đã bắt gặp Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài ra qua Chúa Jê-sus Christ. Cuộc gặp đó đã hoàn toàn và vĩnh viễn biến đổi đời tôi. Ngày hôm nay, hàng chục năm sau đó, trong đời tôi vẫn có sự khát khao sâu sắc mà Đa-vít đã mô tả - cái khát mà không gì có thể làm cho nguôi, ngoại trừ Chính Đức Chúa Trời.

Lời đáp của đức tin: Ôi Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài, hãy đầy tràn sinh thể con bằng sự tỏ ra về Ngài!

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru