Đức Chúa Trời có muốn chúng ta được giàu có không?

Article Index

Sự thịnh vượng và thành đạt tài chính... trước hết, chúng ta cần phải làm sáng tỏ - đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho hết thảy mọi người không. Hay những thứ đó chỉ định trước cho một số người? (Chẳng hạn, chỉ dành cho những người có diễm phúc sinh ra ở một xứ sở phồn thịnh hay trong một gia đình giàu có.) Hay ngược lại, sự giàu có không phải là ý muốn Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta muốn nhận được lời giải đáp cho câu hỏi: "Đức Chúa Trời có thái độ ra sao đối với tiền bạc?", chúng ta cần phải tìm hiểu Kinh Thánh bởi lẽ Lời Chúa được ban cho con người để dạy dỗ chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nếu trong Lời Chúa có lời nhắc đến tiền bạc thì có nghĩa đó là chân lý của Đức Chúa Trời và chân lý này cũng sẽ hành động cho bạn.


Khi bắt đầu nghiên cứu chủ đề này, việc đầu tiên tôi làm là tôi thắc mắc: "Đức Chúa Trời đã làm gì với những nhân vật trong Kinh Thánh?". Và bởi Kinh Thánh có nói Đức Chúa Trời là đấng không hề thay đổi nên Ngài cũng sẽ làm cho tôi những điều Ngài đã làm cho các nhân vật của Thánh Kinh!
Nếu Đức Chúa Trời không muốn ban cho con cái Ngài sự thành công tài chính thì tại sao Ngài cho chúng ta thấy nhiều đến như vậy những tấm gương về phước lành vật chất Ngài ban cho con người.
Người đầu tiên trong số đó là Áp-ra-ham , ông được Kinh Thánh chép như sau:
"Vả Áp-ra-ham rất giàu có súc vật, vàng và bạc." Sáng thế ký 13:2
Bạn thấy không, Áp-ra-ham tin rằng nguồn của cải của ông là Đức Chúa Trời chứ không phải chính bản thân ông hay là những người khác!
"Áp-ra-ham đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giêhôva Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ra-ham giàu có." Sáng thế ký 14:22,23
Tôi đã đọc về con trai Áp-ra-ham là Ysác, Đức Chúa Trời cũng làm cho Ysác điều hệt như vậy!
"Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông; bởi cớ ấy, dân Philitin đem lòng ganh ghẻ." Sáng thế ký 26:14
Đây là hai ví dụ về sự chúc phước dư dật của Đức Chúa Trời! Và sau đó tôi đọc về con trai của Ysác là Giacốp:
"Vậy, người trở nên rất giàu có, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa" Sáng thế ký 30:43
Tiếp theo Kinh Thánh nói về Giôsép như sau:
"Giôsép ở trong nhà chủ mình, là người Êdíptô, được Đức Giêhôva phù hộ, nên được thạnh lợi luôn" Sáng thế ký 39:2
Nếu Đức Chúa Trời ở bên bạn thì bạn sẽ là một người thịnh vượng! Nếu Đức Chúa Trời đã có thể khiến một người nô lệ thành công thì Ngài còn có thể khiến bạn thành công đến đâu!
Tôi đã thấy những gì Đức Chúa Trời đã làm cho toàn dân sự Do thái khi Ngài đưa họ ra khỏi xứ Êdíptô:
"Vả, dân Ixraen làm y theo lời Môise đã dặn, xin người Êdíptô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. Đức Giêhôva làm cho dân sự được ơn trước mắt người Êdíptô, nên họ bằng lòng cho đi; và dân Ixraen lột trần người Êdíptô vậy." Xuất Êdíptô ký 12:35,36
Tôi cũng đã thấy những gì Đức Chúa Trời làm cho vua Salômôn. Salômôn xin Chúa sự khôn ngoan. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện này bằng cách ban cho ông không chỉ sự khôn ngoan mà cả sự giàu có và tôn trọng!
"Vua làm cho bạc vàng trong Giêrusalem ra thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng" 2 Sử ký 1:15
Song, phải chăng sự thành công tài chính chỉ là cơ may dành riêng cho những người thời Cựu Ước? Dĩ nhiên là không! Kinh Thánh nói rằng chúng ta có Giao Ước mới cùng Đức Chúa Trời còn tốt hơn Giao Ước cũ của họ(Cựu Ước - ND), Giao Ước mới đặt nền tảng trên lời hứa tốt hơn (Hêbơrơ 8:6).
Vậy, ta thấy rõ là Đức Chúa Trời đã đưa ra trong Kinh Thánh muôn vàn ví dụ về sự thành công tài chính của con cái Ngài. Điều đó như thể một sự dạy dỗ chúng ta. Ngoài ra, Ngài đã phơi bày những NGUYÊN TắC cần biết và cần làm theo để Ngài có thể chúc phước cho chúng ta.
Nhưng trước khi chúng ta phơi bày những bí mật của sự thành công tài chính, đầu tiên chúng ta cần phải giải đáp tất cả những lời phản bác mà người khác hay trí óc bạn có thể đưa ra. Người ta phải nhổ sạch cỏ trước khi trồng hoa. Có thể dạy dỗ rất nhiều về sự thịnh vượng, nhưng nếu trong đầu bạn vẫn còn cỏ dại thì cỏ đó sẽ làm nghẹt ngòi mọi sự dạy dỗ và những sự dạy dỗ này sẽ không có bông trái.© 1999-2017 Tinlanh.Ru