ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ CHỮA LÀNH CHO BAO NHIÊU NGƯỜI

Article Index

Ta sẽ tiêu trừ bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Ta sẽ cho người được trường thọ.
(Xuất 23:25-26)

Ta là Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi.
(Xuất 15:26)

Mục đích của sứ diệp này là giúp bạn làm quen với những gì KinhThánh dạy: nếu bạn bị bệnh, Đức Chúa Trời muốn chữa lành bạn. nếu bạn không tin quyết hoàn toàn rằng Đức Chúa Trời Trời muốn bạn khỏe mạnh, thì trong suy nghĩ của bạn luôn luôn có một nỗi nghi ngờ là không biết bạn có được chữa lành hay không. Bao lâu trong thâm tâm bạn còn nghi ngờ, thì đức tin trọn vẹn không thể nào hiện hữu, và nếu không thực hành đức tin, một đức tin không chút nghi ngờ hay dao động, thì hạn có lẽ không bao giờ được chữa lành.

Không có đức tin thì không có thể nào dẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời phải tin Ngài có và thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài .

Hêbơrơ 11.6

Nhưng người âý hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ, vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì nơi Chúa.

Giacơ 1:6-7

Một khi người ta được thuyết phục đầy đủ rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho họ và không muốn họ mang bệnh thì hầu như là họ luôn luôn nhận sự chữa lành khi được cầu nguyện. Biết được ý muốn Đức Chúa Trời về bệnh tật sẽ tạo ra một cơ sở để đức tin trọn vẹn có thể hành động theo.

Đức Chúa Trời là CHÂN THẬT

Có một người lo âu về đức tin, đã nói với tôi: "Dường như tôi không thể nhận lãnh đức tin để được chữa lành". Tôi hỏi: "Cô có tin quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài đối với cô không ?". Cô khẳng định :"ồ, có chớ." Tôi quả quyết với cô:"Đó là đức tin", rồi cô nói tiếp: "Thật đơn giản phải không?" rốt cuộc cô ta đã được chữa lành.

Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há chẳng làm ư. Điều Ngàì dã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm?

Dân số ký 23:19

Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môise, kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.

I Các Vua 8:56

Hỡi Đức Giê-Hô-Va, Lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời

Thi Thiên 119:89

Ta sẽ tính thức, giữ Lời phán ta đặng làm trọn.

Giê-rê-mi 1:12

Từ tỉnh thức có nghĩa là: "xem chừng" "quan tâm" "bảo vệ" hay "đứng đằng sau". Với tất cả quyền năng vô hạn của Ngài, Đức Chúa Trời đứng đằng sau lời của Ngài dể thực hiện. Hãy tin điều đó. Không có cơ sở nào để nghi ngờ Đức Chúa Trời. F.F. Bosworth có nói, "Đừng nghi ngờ Đức Chúa Trời. Nếu bạn phải nghi ngờ một điều gì đó, hãy nghi ngờ chính những nghi ngờ của bạn, bởi vì nó không đáng tin cậy, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ Đức Chúa Trời hay Lời của Ngài." D.L. Moody có nói :"Có lý do nào mà bạn không có đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có bao giờ vi phạm lời hứa của Ngài không". Tôi thách thức bất kỳ con người vô tín hay không tin hãy chỉ ngón tay vào một Lời nào Đức Chúa trời đã hứa mà không hoàn thành."

Satan là kẻ nói dối, Jesus phán vậy. Tôi có thể mở Kinh Thánh và chỉ cho bạn rằng sáu ngàn năm nay Satan đã nói dối với con người. Nó nói với họ rằng Lời Đức Chúa Trời không thật. Ma quỷ đã chối bỏ Trời Đức Chúa Trời và hứa hẹn con người nhiều thứ - nhưng hủy bỏ mọi lời nó đã hứa.

BA TRIỆU người được chữa lành

Đức Chúa Trời tuyên bố chính Ngài là Đấng Chữa lành dân sự Ngài bằng những lời này: Ta là Giê-Hô-Va, Đấng chữa bệnh cho ngươi (Xuất 15:26). Ngài phán những lời này cho khoảng ba triệu người (Xuất 12:37). Mỗi người trong họ đều tin những lời Đức Chúng Trời phán là thật. Kết quả mỗi người bị bệnh đều được chữa lành hoàn toàn.

Chúng ta được biết: đoạn Ngài dẫn Ysơraên ra... chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài [Thi 105:37). Bạn có thể tưởng tượng rằng tất cả ba triệu người này đều khỏe mạnh?. Không một người nào yếu đuối, ốm đau hay bệnh tật gì. Nếu điều đó đúng trong dân Ysơraên, ở dưới luật pháp, thì càng đúng hơn cho bạn, là người đã được chuộc bởi huyết Chiên Con Đức Chúa Trời và đang sống dưới ân điển, dưới ơn thương xót và lẽ thật. Hãy để điều này trở thành một sự thật mà bạn biết chắc chắn, cũng như bạn biết hai cộng hai là bốn vậy. Sự chữa lành dành cho bạn, mỗi người đều có thể được lành bệnh.© 1999-2017 Tinlanh.Ru