Kinh Nghiệm Chứng Đạo (E-Book)

Đây là một quyển sách nhỏ bày tỏ một cách ngắn gọn và súc tích những kinh nghiệm thực tế trong việc chứng đạo. Do mục sư Trần Đình Ái chọn lọc và gửi tặng bạn đọc - những người có lòng nóng cháy với công việc truyền giảng...
Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Kinh Nghiệm Chứng Đạo (E-Book)



© 1999-2017 Tinlanh.Ru