HÃY ĐI (e-book)

KHÍCH LỆ CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO

“Một trong những cuốn sách hay nhất tôi được biết về sự truyền giảng thân thiện, phù hợp phong cách sống”

Tác giả - Danny Lehmann

Mục sư Trần Đình Ái gửi tặng bạn đọc TINLANH.RU

KÊU GỌI MỖI CƠ ĐỐC NHÂN KHẨN CẤP RA ĐI TRUYỀN GIẢNG

Hãy Đi ! (khích lệ cá nhân chứng đạo) - e-book

Đấng Christ kêu gọi chúng ta” Hãy đi đào tạo môn đệ thuộc mọi quốc gia” . Trong phần trình bày mạnh mẽ thực tế nầy, Danny Lehmenn kết hợp cá nhân chứng đạo với sự giúp đỡ cụ thể cho những ai sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Đấng Christ.

Các đề tài bao gồm: cá nhân chứng đạo, nguyên tắc của Phao lô về sự làm chứng, những sự sợ hãi và các thái độ, chăm sóc những người đã quyết định tin theo Đấng Christ, truyền giảng ngoài đường phố và những phương pháp khác. Đây không phải là sách dành cho những người truyền giảng- sách nầy sẽ động viên nhiều Cơ đốc nhân bình thường khám phá rằng họ có thể được Đức Chúa Trời sử dụng và giúp họ học tập cách hoàn thành sứ mạng của Đấng Christ trong đời sống hằng ngày của mình.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru