Khi Thượng Đế Trả Lời (E-Book)

Mục sư Yonggi Cho kể lại về việc mình đã được cứu như thế nào. Nguyên bản có tựa đề là "Khi Phật không trả lời". Có lẽ là Việt nam ta có nhiều người cũng gần với hoàn cảnh và tâm trạng này. Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Khi Thượng Đế Trả Lời (E-Book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru