Vì Sao Tôi Tin Kinh Thánh Là Chân Lý (E-Book)

Nhà truyền giáo nổi tiếng T.L. Osborn chia xẻ những lập luận đơn giản, rõ ràng và chắc chắn với kinh nghiệm của một người đã được chứng kiến quyền năng Chúa giải cứu con người trên khắp thế giới. Sẽ giúp cho các bạn vững chắc hơn trong nền tảng của niềm tin mình.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Vì Sao Tôi Tin Kinh Thánh Là Chân Lý (E-Book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru