Sau Khi Được Cứu (E-Book)

Những chia xẻ từ lòng nhà truyền giáo Reinhard Bonnke với những anh chị em mới tin nhận Chúa, bước tiếp theo của bạn là gì?

:Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.
Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Sau Khi Được Cứu (E-Book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru