Những bí quyết cầu nguyện (E-Book)

Trong sách này ông Kenneth Hagin chia xẻ những bí quyết căn bản mà mỗi một cơ-đốc nhân cần biết để có được lời cầu nguyện hiệu quả, tức là được quyền năng của Chúa Trời đáp lời.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ nói một cách đơn giản nhưng đầy sự bày tỏ về các hình thức cơ bản cầu nguyện mà mỗi cơ-đốc nhân cần biết.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Những bí quyết cầu nguyện (E-Book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru