De-con-tre-den-cung-Ta
Có nhiều món quà tốt đẹp chúng ta có thể dành tặng cho con cái mình, nhưng ưu tiên hàng đầu phải là những món quà tinh thần - giúp cho đức tin, hy vọng và tình yêu thương - để chúng nên người.

Cha thiên thượng sẵn lòng ban phước cho con cái mỗi chúng ta bao nhiêu điều tốt lành vượt quá mọi khả năng và trí tưởng tượng của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Vì biết và tin điều này mà gia đình chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần nếm trải sự chúc phước và nâng đỡ của Đức Chúa Trời cho những đứa con của mình.


Hay-sanh-san-them-nhieu
LUẬT HÔN NHÂN

Bạn có biết: Mỗi khi hai con người đến với hôn nhân, đó là họ tuân thủ theo luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ khi sáng thế. Khi mới có hai con người đầu tiên, (không nhờ cha mẹ sinh ra), luật hôn nhân đã được Chúa định ra như sau:

Sáng thế ký 2:24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Hai người – một nam và một nữ - lìa khỏi nhà cha mẹ mình – để đến kết hiệp với nhau thành một gia đình mới. Không phải là nam đến với nam, hoặc nữ đến với nữ, vì thế là phạm tội (hoàn toàn đi trệch mục đích thiên thượng). Hãy để ý nữa là sự kết hiệp thống nhất giữa hai con người ở đây đặc biệt đến mức Kinh thánh dùng từ rất hình ảnh - "một thịt".


8-3-chuc-mung
Tinlanh.Ru 

Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.

Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Ðức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

Những lời danh ngôn đã trở thành nổi tiếng này trong nền văn minh phương Tây chính là hai câu lấy từ sách Châm ngôn trong Kinh thánh. Chương thứ 31, nếu bạn còn chưa đọc thì đang lãng phí tuổi xuân mình đó

Câu đầu nhắn nhủ tất cả các chàng trai - hoàng tử: hãy đi tìm người phụ nữ cho mình theo tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu là sự tài đức, thật có giá trị hơn gấp bội các kiểu mỹ miều của sắc đẹp.


Mau-Gia-dinh-hanh-phuc

Sáng thế ký 2
18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.
21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.
23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Anh chị em thân mến,

Khi tạo dựng nên loài người, thấy rằng con người ở một mình là không tốt, Đức Chúa Trời đã lập ra cho chúng ta gia đình. Không bầy đàn như loài thú vật, một gia đình mới thật là hợp và xứng đáng với con người - tạo vật duy nhất có hình ảnh giống như Chúa và mang thần linh sự sống thiên thượng Cha ban trong mình cùng với khả năng nhận thức điều thiêng liêng cao đẹp. Chỉ riêng điểm ưu việt khác biệt này cũng đủ chỉ rõ rằng loài người không phải là kết quả của tiến hóa từ loài thú vật.

Không thể hình dung văn minh nhân loại thiếu các gia đình, vì đây chính là tế bào nền tảng cho mọi mối quan hệ và phát triển của xã hội con người.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru