father son

Bạn thân mến, muốn xây cất nhà mình cao đẹp vững chắc, bạn phải có bản vẽ thiết kế. Muốn có một gia đình thật sự thành đạt và hạnh phúc, chúng ta cũng phải học hỏi về khuôn mẫu gia đình đã được Đức Chúa Trời lập nên. Và trong gia đình đó người đàn ông phải giữ đúng vai trò làm đầu mà Chúa đã đặt cho mình. Để trở thành người dũng sĩ của Đức Chúa Trời, đàn ông cần rèn cho mình những phẩm chất tính cách quan trọng nào. Và bằng cách nào có thể giúp cho người đàn ông vươn mình trong đức tin để trở nên người dũng sĩ?

Điều đầu tiên mà Chúa dựng nên con người, là gia đình. Và khuôn mẫu của gia đình, là MỘT THỊT.

Sáng thế ký 2:22-24 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.


8-3-chuc-mung
Tinlanh.Ru 

Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.

Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Ðức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

Những lời danh ngôn đã trở thành nổi tiếng này trong nền văn minh phương Tây chính là hai câu lấy từ sách Châm ngôn trong Kinh thánh. Chương thứ 31, nếu bạn còn chưa đọc thì đang lãng phí tuổi xuân mình đó

Câu đầu nhắn nhủ tất cả các chàng trai - hoàng tử: hãy đi tìm người phụ nữ cho mình theo tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu là sự tài đức, thật có giá trị hơn gấp bội các kiểu mỹ miều của sắc đẹp.


De-con-tre-den-cung-Ta
Có nhiều món quà tốt đẹp chúng ta có thể dành tặng cho con cái mình, nhưng ưu tiên hàng đầu phải là những món quà tinh thần - giúp cho đức tin, hy vọng và tình yêu thương - để chúng nên người.

Cha thiên thượng sẵn lòng ban phước cho con cái mỗi chúng ta bao nhiêu điều tốt lành vượt quá mọi khả năng và trí tưởng tượng của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Vì biết và tin điều này mà gia đình chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần nếm trải sự chúc phước và nâng đỡ của Đức Chúa Trời cho những đứa con của mình.


Hay-sanh-san-them-nhieu
LUẬT HÔN NHÂN

Bạn có biết: Mỗi khi hai con người đến với hôn nhân, đó là họ tuân thủ theo luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ khi sáng thế. Khi mới có hai con người đầu tiên, (không nhờ cha mẹ sinh ra), luật hôn nhân đã được Chúa định ra như sau:

Sáng thế ký 2:24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Hai người – một nam và một nữ - lìa khỏi nhà cha mẹ mình – để đến kết hiệp với nhau thành một gia đình mới. Không phải là nam đến với nam, hoặc nữ đến với nữ, vì thế là phạm tội (hoàn toàn đi trệch mục đích thiên thượng). Hãy để ý nữa là sự kết hiệp thống nhất giữa hai con người ở đây đặc biệt đến mức Kinh thánh dùng từ rất hình ảnh - "một thịt".


© 1999-2017 Tinlanh.Ru