Các bài học từ Câu lạc bộ kinh doanh cơ-đốc (4)

Bài chia xẻ thứ tư của chuỗi bài này nhằm đến một tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi người chúng ta, và tầm quan trọng của việc biết quản trị nó. Đó là yếu tố thời gian. Đây cũng là một khái niệm căn bản nữa trong lý thuyết kinh doanh. Một khi chúng ta biết được tầm quan trọng của thời gian và những tính chất của nó, xét mọi việc cần làm dưới góc độ mục đích cuộc sống mình, các vai trò mình giữ trong cuộc sống, chúng ta sẽ học được cách lập ra những thứ tự ưu tiên cho các việc khác nhau trong đời sống mình.


Các bạn đọc của Tinlanh.ru thân mến, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những tài liệu vô cùng giá trị liên quan đến chủ đề kinh doanh cơ-đốc. Đây là tài liệu ghi âm từ những buổi học hỏi thảo luận kinh doanh tại Câu lạc bộ Kinh doanh do Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va tổ chức. Diễn giả là một người anh em trong Chúa, một nhà kinh doanh và một nhà lãnh đạo trong một tập đoàn lớn và thành công tại nước Nga. Bắt đầu từ cuối năm 2006 và tiếp tục trong suốt cả năm 2007, những buổi gặp gỡ này đã đem đến sự tỏ ra và sự thay đổi thực sự trong kết quả công việc của nhiều anh chị em con cái Chúa tại Hội thánh.

 

Xin hãy nghe với tấm lòng rộng mở, bỏ sang bên mọi định kiến của mình (nếu có), và chuẩn bị cho Chúa thay đổi cách nghĩ và tầm nhìn của chính bạn.

Dưới đây là ghi âm buổi học thứ tư: "Quản lý thời gian".

Xin lưu ý: bản quyền thuộc về tác giả, Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va và Tinlanh.Ru

Gặp gỡ cuối tuần, bài thứ tư: "Quản lý thời gian"

 

 

Nội dung:

 

QUẢN TRỊ  THỜI GIAN

Quan niệm về thời gian?


Thái độ của ĐCT đối với thời gian ra sao?
Các tính chất của thời gian?
Là Cơ đốc nhân có cần biết quản trị thời gian không?
Để quản trị thời gian cần bắt đầu từ đâu?
Mối quan hệ của  bài này với những buổi giao lưu trước?
Làm thế nào để hoạch định thời gian?

Kinh thánh nói gì về thời gian?

Các tính chất của thời gian

Thời gian đã qua không thể lấy lại
Mọi việc đều có kỳ định
Đối với đời sống trên đất thời gian là hữu hạn
Đối với đời sống sau cái chết thời gian là vô hạn (vĩnh hằng)

Thời gian là một nguồn vốn quý báu.

Cần biết quản trị thời gian.

Các lý thuyết hỗ trợ

 

Nguyên lý Pareto  (80/20)

Hãy đặt thứ tự ưu tiên

A- Vừa quan trọng,  vừa gấp

B- Quan trọng nhưng không gấp

C- Gấp nhưng không quan trọng

D- Không quan trọng và không gấp

Các vai trò trong cuộc sống

Suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống

Một số nguyên tắc khác

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru