Nhân từ và chân thật

Nhan tu Chan that 800
Châm ngôn 3:3-4 3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; 4 Như vậy, trước mặt Ðức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.

Bạn thân mến,

Ý thức được là mình cần ơn của CHÚA đến thế nào, là bạn đã nắm được bí quyết quan trọng của đời sống tin kính thành đạt. Tin vui nữa là Kinh thánh đã chỉ dạy rõ ràng cách sống làm sao cho được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, cộng với phần thưởng là sẽ được ơn cả trước mặt loài người nữa.

Điều mà rất nhiều người mong ước này, thì chúng ta lại có thể đạt được, nếu biết chú tâm vào hai tính cách: NHÂN TỪ và CHÂN THẬT, để rèn luyện cho thái độ sống của mình. Như cách nói của Kinh thánh, đấy là những điều quí báu luôn phải mang theo trong đời, phải nhập tâm ghi nhớ, để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng bao giờ để lòng mình xao nhãng mà từ bỏ chúng.

Trước tiên hãy luôn mở lòng trông đợi sự Nhân từ của CHÚA, là Đấng giàu ơn cho người tin cậy. Biết Ngài là Đấng Chân thật, đừng bao giờ mảy may nghi ngờ lòng tốt trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù đã lầm lạc quá đỗi như đứa con hoang đàng, chỉ cần bạn đứng dậy quay trở về, nhất định sẽ gặp vòng tay Cha yêu thương đang đón đợi, nhất định được sự đáp lời, cứu giúp, dẫn dắt.

Ê-sai 54:10 Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Ðức Giê-hô-va, là Ðấng thương xót ngươi, phán vậy.

Từ gốc trong tiếng Hê-bơ-rơ (kheh'-sed) dịch ra là "nhân từ" ở đây cũng được dùng nhiều (khoảng 250 lần) trong Cựu Ước với ý nói về sự yêu thương sẵn lòng ban ơn của CHÚA, là đặc ân Ngài dành cho người nào ở trong giao ước với Đức Chúa Trời. Từ đầu là dân tuyển Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước, hiện nay là Hội thánh của Đấng Christ trong Tân Ước, Hội những người tin nhận Cứu Chúa Jesus, mà bạn và tôi thuộc về Hội đó. Vậy, chúng ta luôn luôn có thể vững tâm về lòng nhân từ của Chúa đối với mình.

Nhưng trong những lời Châm ngôn trên kia Cha dành cho con cái Ngài, còn có ý thứ hai nữa thật quan trọng, chỉ dạy chúng ta - về phía mình hãy chú tâm sống nhân từ và chân thật với mọi người. Để được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.

Không phải tài năng, công trạng, hay địa vị, chính phẩm chất tính cách của bạn là yếu tố quyết định.

Con người sống không ai có thể tránh được lỗi lầm và va vấp, nhưng người biết làm ơn thì sớm được ơn CHÚA thương xót. "Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc..." (Châm ngôn 16:6a) Và ai yêu thích sự nhân từ chân thật, sẽ dễ đến gần Chúa hơn mà đi theo Ngài, vì "Các đường lối Ðức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật" (Thi thiên 25:10a).

Người nào chưa chú trọng lòng nhân từ, thì thật ra vẫn còn ích kỷ và tư lợi. Người nào không đặt lên hàng đầu lòng chân thật, thì cũng chẳng đáng tin, vẫn còn chịu ảnh hưởng của ma quỉ (là cha của sự dối trá - Giăng 8:44). Người như thế làm sao có thể được ơn của Đức Chúa Trời, và trước mắt loài người thì càng không thể.

Chỉ khi thấy lòng thương người trong hành động, người ta sẽ được cảm hóa và chịu mở lòng, phải kiểm chứng một tính cách chân thực, người ta mới tin tưởng để lắng nghe, để chọn làm đối tác. Nhưng rồi ai gieo giống gì, thì sẽ lại gặt giống nấy. Và bạn sẽ được kết nối với những người giống mình, cũng thương người, cũng trung thực. Cách này hay cách khác, bạn sẽ được ơn trước mặt loài người.

Biết thương người và sống chân thực, mới đúng là người con cái Chúa đã đổi mới tâm linh, bộc lộ bản tính giống như Đức Chúa Trời. Đó chính là biểu hiện của đức tin trưởng thành và lành mạnh, theo đúng đường lối Chúa. Muốn tìm người hầu việc Chúa tiềm năng chân chính, trước tiên hãy chú ý xem có hay không những tính cách này.

Biết thương người, bạn mới có thể tiếp tục công việc của Chúa Jê-sus trên đất này, có thể đồng cảm, quan tâm, hy sinh, phục vụ, làm ơn cho những con người, mà không ích kỷ, tư lợi, khoe mình. Và sống chân thật, thì bạn mới có thể thật sự tỏa sáng để chỉ đường cho người ta tìm về được Chân lý là Chúa Cứu thế.

Lu-ca 6:35 Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Ðấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ.

Chúa không muốn của tế lễ (xem Ma-thi-ơ 12:7) mà muốn lòng nhân từ, vì đó mới là sinh tế thật. Ngài cũng không mảy may ấn tượng với những gì phô trương giả dối. Chúa đang tìm những con người nhân từ chân thực, sẽ làm kênh dẫn ơn phước của Ngài, để ơn đó không cầm bị giữ lại ở một nơi, mà còn lan chảy tiếp tục đến giúp ích được cho bao nhiêu người khác.

Hãy học làm con của Đấng Chí cao, hãy bền lòng mà làm ơn, hãy nhân từ, và hãy sống chân thật.

Những người như thế sẽ chẳng bao giờ thiếu ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Cả trước mặt loài người nữa...

Bạn có phải vậy không?

===
Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin.

MS Trần Quốc Hùng. 2-2016
Hội thánh Tin lành Moskva.
Lời Chúa mỗi ngày.

===
Bạn có thể chia sẻ, gửi, hoặc tag bài viết này cho bạn bè mình, chỉ xin lưu ý giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ! <3 <3 <3
===© 1999-2017 Tinlanh.Ru