Các bài học từ Câu lạc bộ kinh doanh cơ-đốc (2)

Các bạn đọc của Tinlanh.ru thân mến, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những tài liệu vô cùng giá trị liên quan đến chủ đề kinh doanh cơ-đốc. Đây là tài liệu ghi âm từ những buổi học hỏi thảo luận kinh doanh tại Câu lạc bộ Kinh doanh do Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va tổ chức. Diễn giả là một người anh em trong Chúa, một nhà kinh doanh và một nhà lãnh đạo trong một tập đoàn lớn và thành công tại nước Nga. Bắt đầu từ cuối năm 2006 và tiếp tục trong suốt cả năm 2007, những buổi gặp gỡ này đã đem đến sự tỏ ra và sự thay đổi thực sự trong kết quả công việc của nhiều anh chị em con cái Chúa tại Hội thánh.

 

Bài chia xẻ này diễn ra trong bối cảnh những sự thay đổi trong chính sách của chính quyền nhà nước Nga đã ảnh hưởng đến đời sống và hướng đi của cộng đồng người Việt ở đây. Những thí dụ bàn đến có thể không quen thuộc lắm đối với những bạn đọc từ các nơi khác, nhưng những nguyên tắc thảo luận ở đây đều là những nguyên tắc vạn năng áp dụng được trong hoàn cảnh khác nữa.

Xin hãy nghe với tấm lòng rộng mở, bỏ sang bên mọi định kiến của mình (nếu có), và chuẩn bị cho Chúa thay đổi cách nghĩ và tầm nhìn của chính bạn.

Dưới đây là ghi âm buổi học thứ hai: "Thái độ với sự thay đổi".

Xin lưu ý: bản quyền thuộc về tác giả, Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va và Tinlanh.Ru

 

Gặp gỡ cuối tuần, bài thứ hai: "Thái độ với sự thay đổi"

 

 

Nội dung:

 

 

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI

 

Nghiên cứu Kinh Thánh để rút ra bài học

Nguyên tắc Kinh Thánh

Sự thay đổi là điều thường xuyên

Những thay đổi trên thế giới

Những thay đổi ở nước Nga

Thay đổi ở Việt nam

Sàn chứng khoán Việt nam

 

PHƯƠNG PHÁP SUY NGHĨ

 

Nghiên cứu Kinh Thánh để rút ra bài học

Kim tự tháp 5 nhu cầu theo Abraham Maslow

Kim tự tháp kế hoạch doanh nghiệp

Các mặt của doanh nghiệp

Thi Thiên 37

 

PHƯƠNG PHÁP HÀNH ĐỘNG

 

7 nguyên tắc thành công tài chính

Suy ngẫm Lời Chúa

Sự khôn ngoan

Trước hết hãy tìm nước ĐCT

Lao động siêng năng

Những ý tưởng mới

Phục vụ

Sự ban cho

Nguyên tắc gieo gặt (theo John Avanzini)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru