Các bài học từ Câu lạc bộ kinh doanh cơ-đốc (5)

Bài chia xẻ thứ năm của chuỗi bài này nhằm đến một vấn đề then chốt để đến thành công, nhưng cũng là một khái niệm khó diễn tả hết bằng ngôn ngữ thông thường mà chỉ có thể dùng bằng một từ ngoại, và tốt hơn cả là - marketing.

Các bạn đọc của Tinlanh.ru thân mến, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những tài liệu vô cùng giá trị liên quan đến chủ đề kinh doanh cơ-đốc. Đây là tài liệu ghi âm từ những buổi học hỏi thảo luận kinh doanh tại Câu lạc bộ Kinh doanh do Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va tổ chức. Diễn giả là một người anh em trong Chúa, một nhà kinh doanh và một nhà lãnh đạo trong một tập đoàn lớn và thành công tại nước Nga. Bắt đầu từ cuối năm 2006 và tiếp tục trong suốt cả năm 2007, những buổi gặp gỡ này đã đem đến sự tỏ ra và sự thay đổi thực sự trong kết quả công việc của nhiều anh chị em con cái Chúa tại Hội thánh.

Xin hãy nghe với tấm lòng rộng mở, bỏ sang bên mọi định kiến của mình (nếu có), và chuẩn bị cho Chúa thay đổi cách nghĩ và tầm nhìn của chính bạn.

 

Dưới đây là ghi âm buổi học thứ năm: "Marketing - Tiếp thị".

 

Xin lưu ý: bản quyền thuộc về tác giả, Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va và Tinlanh.Ru

 

Gặp gỡ cuối tuần, bài thứ năm: "Marketing - Tiếp thị"

 

 

Nội dung:

 

MARKETING - TIẾP THỊ

 

Định nghĩa marketing?

Vai trò của marketing trong kinh doanh?

Các khái niệm căn bản của marketing?

Là Cơ đốc nhân có cần biết marketing không?

Để thực hành marketing cần bắt đầu từ đâu?

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru