Các bài học từ Câu lạc bộ kinh doanh cơ-đốc (6)

Bài chia xẻ thứ sáu của chuỗi bài học dành cho người cơ-đốc làm sao để kinh doanh thành công sẽ nhắm đến một chủ đề then chốt nữa. Nhiều khi giữa những doanh nhiệp cùng làm một công việc giống nhau, họ sẽ khác biệt nhau về tầm vóc chính nhờ khả năng giải quyết vấn đề này. Đó là quản lý công việc, hay còn gọi là điều hành.

Các bạn đọc của Tinlanh.ru thân mến, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những tài liệu vô cùng giá trị liên quan đến chủ đề kinh doanh cơ-đốc. Đây là tài liệu ghi âm từ những buổi học hỏi thảo luận kinh doanh tại Câu lạc bộ Kinh doanh do Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va tổ chức. Diễn giả là một người anh em trong Chúa, một nhà kinh doanh và một nhà lãnh đạo trong một tập đoàn lớn và thành công tại nước Nga. Bắt đầu từ cuối năm 2006 và tiếp tục trong suốt cả năm 2007, những buổi gặp gỡ này đã đem đến sự tỏ ra và sự thay đổi thực sự trong kết quả công việc của nhiều anh chị em con cái Chúa tại Hội thánh.

Xin hãy nghe với tấm lòng rộng mở, bỏ sang bên mọi định kiến của mình (nếu có), và chuẩn bị cho Chúa thay đổi cách nghĩ và tầm nhìn của chính bạn.

Dưới đây là ghi âm buổi học thứ sáu: "Quản lý công việc".

 

Xin lưu ý: bản quyền thuộc về tác giả, Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va và Tinlanh.Ru

 

Gặp gỡ cuối tuần, bài thứ sáu: "Quản lý công việc"

 

 

Nội dung:

 

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

 

Bốn loại hình công việc của nhà quản lý

  • Thực hiện nhiệm vụ
  • Quản trị đội hình
  • Quan hệ tương hỗ với môi trường bên ngoài
  • Tham gia điều hành công ty

Quản trị bản thân -> quản trị tổ chức

 

LÀM QUYẾT ĐỊNH

  • Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
  • 4 bước để ra quyết định
  • 2 phương pháp để ra quyết định
  • 8 bước để lập kế hoạch

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru