Các bài học từ Câu lạc bộ kinh doanh cơ-đốc (3)

Bài chia xẻ thứ ba trong lọat bài này nhằm đến một trong những khái niệm căn bản trong lý thuyết kinh doanh. Đó là vấn đề quản lý tài chính, vừa dưới góc độ Kinh thánh, vừa dưới góc độ thực tế. Những lý thuyết bàn đến ở đây sẽ giúp chúng ta có được những kiến thức căn bản để bắt đầu quản lý tốt tài chính mà Chúa giao vào tay mình, sẵn sàng để được Ngài giao cho thêm nhiều hơn.

 

Các bạn đọc của Tinlanh.ru thân mến, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những tài liệu vô cùng giá trị liên quan đến chủ đề kinh doanh cơ-đốc. Đây là tài liệu ghi âm từ những buổi học hỏi thảo luận kinh doanh tại Câu lạc bộ Kinh doanh do Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va tổ chức. Diễn giả là một người anh em trong Chúa, một nhà kinh doanh và một nhà lãnh đạo trong một tập đoàn lớn và thành công tại nước Nga. Bắt đầu từ cuối năm 2006 và tiếp tục trong suốt cả năm 2007, những buổi gặp gỡ này đã đem đến sự tỏ ra và sự thay đổi thực sự trong kết quả công việc của nhiều anh chị em con cái Chúa tại Hội thánh.

 

Xin hãy nghe với tấm lòng rộng mở, bỏ sang bên mọi định kiến của mình (nếu có), và chuẩn bị cho Chúa thay đổi cách nghĩ và tầm nhìn của chính bạn.

 

Dưới đây là ghi âm buổi học thứ ba: "Quản lý tài chính".

Xin lưu ý: bản quyền thuộc về tác giả, Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va và Tinlanh.Ru

 

Gặp gỡ cuối tuần, bài thứ ba: "Quản lý tài chính"

 

 

Nội dung:

 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Tài chính là gì?
Thái độ của Đức Chúa Trời đối với tài chính ra sao?
Là Cơ đốc nhân có cần biết quản lý tài chính không?
Để quản lý tài chính cần bắt đầu từ đâu?
Mối quan hệ của  bài này với những buổi giao lưu trước?
Làm thế nào để hoạch định tài chính?

Thái độ của chúng ta đối với tài chính
Người giàu là xấu?
Ý Chúa đối với tài chính

Các lý thuyết hỗ trợ
Các khái niệm căn bản

  1. Lạm phát
  2. Ngân sách
  3. Các chỉ số tài chính
  4. Điểm hòa vốn

3 loại báo cáo căn bản

  1. Bảng cân đối tài sản
  2. Dòng ngân lưu
  3. Bảng hạch toán lãi lỗ

Nguyên lý Pareto  (80/20)

 

 

Slide 4
QUN LÝ TÀI CHÍNH


© 1999-2017 Tinlanh.Ru