Làm cách nào để nhân thêm phước hạnh

tienChúng ta, những người tin Chúa đã nhận được phép lạ lớn nhất – sự cứu rỗi. Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta không còn trên cõi đời này thì chúng ta có một sự trông cậy chắc chắn là sẽ được đưa về nhà Cha đời đời, lên thiên đàng. Điều này quan trọng với tất cả mọi người, không phụ thuộc giàu sang hay nghèo khó, thường dân hay Tổng thống.  
Khi bạn đã tiếp nhận Chúa rồi, bạn đã nhận được nhiều phước, sự bình an, vui thỏa, cảm giác được tha tội, có thêm nhiều anh chi em trong gia đình Chúa là Hội thánh. Tuy vậy tôi ước ao bạn còn nhận lãnh được nhiều phước hơn nữa qua lời chia sẽ hôm nay.

Khi đi theo Chúa, rất quan trọng phải biết định hướng mình sẽ đi đâu để xếp đặt thứ tự ưu tiên cho các việc trong đời sống mình.

Điều thứ nhất
Hãy nhận biết ý Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng, để rồi quyết định mình sẽ thịnh vượng giàu có:

 

Thật dễ dàng nói: “Tôi thấy nghèo khổ mới là phước hạnh”, vì không cần phải cố gắng gì cả chúng ta cũng có thể nghèo rồi. Thực ra sâu thẳm trong lòng ai cũng muốn giàu có, vì ai cũng muốn được về phép thăm quê hương, có tiền mua nhà, mua ô tô, sắm cho con mình những thứ tốt nhất, và ngược lại cảm thấy ngậm ngùi khi thấy con mình thua kém con nhà khác.
Nhưng dường như nhiều người đã quen với sự thiếu thốn, khó khăn và từ trong ý nghĩ chấp nhận cho mình những điều kiện không tốt, thiếu thốn, đến mức biện hộ rằng như vậy mới đẹp ý Chúa.
Người Việt nam thường tin vào số mệnh. Các con cái của Đức Chúa Trời đã quá lâu tin vào sự dối trá của ma quỷ, theo đó một số người bị ấn định phải sống trong nghèo khó, còn một số khác thì được sống trong giàu sang, và không thể làm gì với điều này, số phận không thể thay đổi được. Trong nhiều thế kỷ, sự dối trá tinh vi này đã đầu độc ý thức của các Cơ đốc nhân, kể cả những người hầu việc Chúa.
Đã đến lúc cần phải biết rõ sự thật. Để thấy được toàn bộ sự phi lý của điều dối trá này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét 3 điểm mấu chốt sau đây:

1. Số mệnh - đó là điều dối trá, vì Đức Chúa Trời là Đấng không thiên vị ai:

“Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai (thiên vị ai), nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa.” - Công vụ 10:34-35

Đức Chúa Trời không định trước cho một số người thì được giàu, còn số khác thì phải nghèo. Ngài chỉ lập ra các định luật thuộc linh luôn hành động trong đời sống mỗi chúng ta. Việc áp dụng các định luật của sự nghèo hay áp dụng các định luật sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời là quyền lựa chọn tự do của mỗi người.

2. Số mệnh - đó là điều dối trá, vì Đức Chúa Trời muốn bạn được thịnh vượng. Bạn có thể tìm thấy sự xác nhận lẽ thật này ở trong kinh thánh:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” - III Giăng 1:2

Sự thịnh vượng, chứ không phải sự nghèo khó- đó mới chính là dự định của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta.

3. Số mệnh - đó là điều dối trá, vì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sức lực để đoạt những sản nghiệp:

“Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay” - Phục truyền 8:18

Nếu Đức Chúa Trời không muốn bạn sử dụng sức lực và được thịnh vượng, thì Ngài lại ban cho bạn sức lực đoạt những sản nghiệp để làm gì? Bạn cần phải có sự quyết định – mình sẽ sống trong sự nghèo khó hay là trong sự thịnh vượng. Về phần Ngài, Đức Chúa Trời đã có quyết định của mình. Ngài muốn bạn là người được thịnh vượng, muốn bạn gạt bỏ những luật nghèo khó gây hại, đồng thời tiếp nhận quyền sống theo luật dư dật của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho- quyết định thuộc về bạn.
Điều này rất quan trọng vì nếu bạn luôn nghĩ trong đầu và luôn nói ra miệng là bạn muốn nghèo khổ thì Chúa không thể chúc phước cho bạn giàu có được.

"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì  bất kỳ thảy đều được cả. " Mathiơ 21:21

Vì vậy phải có đức tin rằng mình sẽ được thịnh vượng, để cầu nguyện và tuyên xưng ta sẽ được thịnh vượng. Đây là quyết định của bạn.

Ghi nhớ:
Đức Chúa Trời không thiên vị ai
Đức Chúa Trời muốn bạn được thịnh vượng
Đức Chúa Trời ban sức cho bạn đạt được sản nghiệp.

doi-song-thanh-vuong


© 1999-2017 Tinlanh.Ru