Hãy tôn vinh Ngài (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hãy tôn vinh Ngài"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Cùng bài hát này nhưng phiên bản phối khí mới

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

 

Hãy tôn vinh Ngài

Hãy tôn vinh Ngài hỡi linh hồn ta
Hãy tôn vinh Ngài hỡi linh hồn ta
Hãy tôn vinh Ngài hỡi linh hồn ta
hồn ta hỡi hãy ca ngợi Giê-hô-va!

1. Luôn luôn ta không quên,
Luôn luôn ta không quên,
không quên biết bao ân huệ của Ngài! x2


2. Chính Chúa tha thứ  hết tất cả gian ác cũ
Chúa chữa cho ta bệnh tật lui xa! x2


3. Chúa cứu nếp sống ta thoát khỏi chỗ hư nát
Đăng quang ta với sự nhân từ Ngài x2


4. Bầu trời mênh mông cao bao la trên cả đất
như ơn Chúa đối kẻ kính yêu Cha. x2


5. Tôn vinh Giê-hô-va, tôn vinh Giê-hô-va!
Tôn vinh Cứu Chúa hỡi linh hồn ta! x2

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru