Mao-trieu-thien-cho-nam-moi
Tinlanh.Ru

Chúc mừng xuân mới, các anh chị em yêu quí!

Với quê hương chúng ta vui Tết đón năm mới cũng là đón mùa xuân đến. Những búp hoa đào hoa mai nở rộ báo tin một chu kỳ mới của đất trời lại bắt đầu, cả thiên nhiên nảy mầm sự sống mới. Thế giới tạo hóa của Đức Chúa Trời như đang khích lệ chúng ta hãy chào đón năm mới với cả niềm tin, mà trông đợi những điều tốt lành từ Cha thiên thượng sẽ đến, như lời Chúa hứa trong Kinh thánh đã chép.

Người biết trông cậy Chúa thường nói rằng dù ta có là con số 0, thì chỉ cần có Chúa Jê-sus là con số 1 đứng trước, thì ta cùng Chúa đã là đủ con số 10. Và trông cậy Chúa nghĩa là biết nắm giữ lấy giao ước và những lời Ngài hứa với mình trong Kinh thánh.

Xin gửi đến tất cả mọi người mười câu Kinh thánh cho ngày đầu xuân, mong rằng anh chị em sẽ biết nắm chắc lấy chúng và biến thành hiện thực, để năm mới này của mỗi chúng ta sẽ được điểm mười trong ân điển Chúa.


Caygay Moi-se

 

Đức Chúa Trời phán hỏi Môi-se - Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy... (Xuất Ê-díp-tô 4:2)

Cây gậy chăn chiên bình thường đã trở thành cây gậy quyền phép của Đức Chúa Trời (4:20), từ khi Môi-se dâng đời sống mình tuân theo ý Chúa...
Đối với Chúa không khó gì để xử dụng những gì bạn có sẵn trong tay mà bày tỏ quyền phép vinh quang Ngài... để cứu giúp cả bạn và nhiều người khác nữa!
Vấn đề là bạn có dám tin và khao khát cùng một điều như Chúa muốn hay không?


Apraham-dang-con-Isac
Tinlanh.Ru  - CHẲNG TIẾC.

Ma-thi-ơ 26:39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

Ma-thi-ơ 26:42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Chúa Jê-sus đã trả giá rất đắt để chuộc lại chúng ta. Phần còn lại là bạn quyết định: có trả giá để đến với Chúa hay không.

Ê-phê-sô 1:7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,


Duc-Gie-ho-va-chan-giu-toi
Tinlanh.Ru - Chiến công đức tin - biết thỏa lòng

Bạn có biết, để giành chiến thắng trận chiến vì đức tin – nhiều khi đơn giản chỉ là chọn đúng được lợi ích lớn hơn.

Vì Đức Chúa Trời luôn ban điều tốt nhất của Ngài cho những ai để dành quyền lựa chọn với Ngài.

Nếu bạn tìm kiếm giải pháp cho những nhu cầu cuộc sống, hãy làm điều đó cùng Chúa.

Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta là Chúa của sự dư dật, và lẽ tự nhiên là Cha muốn cho con cái Ngài có được một cuộc sống chẳng bao giờ thiếu thốn gì, cả vật chất và tình cảm.

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. (Thi 23:1)


Con-nguoi-song-khong-chi-nho-banh-ma-thoi
Người ta sống không chỉ nhờ bánh

Bạn có biết: Câu người Nga thường nói: "Не хлебом единым живет человек" - "người ta sống không chỉ nhờ bánh" là từ đâu ra không?
Đó là một phần đầu của câu Kinh thánh bày tỏ chân lý sống:

"Con người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời" (Mt 4:4, Phục truyền 8:3, HD2011)

Lời Chúa sinh ra đức tin trong lòng người.


Chuyên mục phụ

Những nguyên tắc kinh doanh và quản trị theo Kinh thánh

Hôm nay379
Hôm qua473
Tuần này852
Tháng này9685
Total3809728

© 1999-2017 Tinlanh.Ru