CHUA chi dan cac buoc duong

Nhiều người sợ không dám đến gần Đức Chúa Trời vì lo ngại tôn giáo hà khắc sẽ bóp nghẹt những khát vọng cuộc sống, nhưng niềm tin cơ-đốc sống động thật ra rộng lớn và cởi mở hơn thế nhiều. Đó là một cuộc sống đầy khát vọng cao đẹp, khi con người được đồng hành với Đức Chúa Trời.

Ai đã biết Chúa qua mối tương giao chân thành, thì cũng biết tin cậy Ngài trong việc lựa chọn đường lối hướng đến những ước mơ tốt lành thầm kín của mình. Tại sao chúng ta biết chắc được sự giúp đỡ đó? Vì Chúa đã nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. (Thi 139:13) Và thậm chí đến cả những ước mơ của chúng ta cũng đã được biết trước và tính đến trong chương trình của Ngài nữa!

Lòng người toan định đường lối mình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. (Châm ngôn 16:9)


luoi khon ngoan

Biết giữ miệng mình như nguồn nước sạch, biết dùng lời nói mình để an ủi, chữa lành, nâng đỡ, động viên niềm tin trong lòng người khác, là đặc ân khôn sáng mà mỗi chúng ta nên khao khát cầu xin Chúa.

Nhưng khôn ngoan là cũng phải biết giữ tai mình, quyết không nghe những lời nói xấu, gian tà, vô độ, để lòng mình khỏi bị đầu độc và đức tin không bị tổn thương. Vì đấy chính là căn nguyên gốc rễ của nhiều rối loạn và bệnh tật.

Châm ngôn 12:18 Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.

Châm ngôn 15:4 Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.


con duong ke ngu dai

Biết kính sợ Chúa Trời để lắng nghe lời răn, suy xét và nhận thức lỗi lầm của mình mà ăn năn, thì đấy là khôn sáng. Người như vậy sẽ nhờ được ơn phước Chúa cứu giúp và sửa đổi mình.

Còn người dại thì sao?

Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.
Châm-ngôn 19:3

- Sống tin kính, sống khôn sáng.


kieu ngao di truoc bai hoai theo sau

Tự cao, tự tôn... thật ra đâu thể tự cứu và tự quyết được tương lai đời đời. Ơn phước, tài năng, cơ hội chỉ đến từ ân sủng Chúa mà thôi. Người trúng độc kiêu ngạo nghĩ về mình cao quá lẽ, bị mất ơn trước mặt Chúa Trời và mọi người. Đó là khởi đầu của sự bại hoại.

Hãy nhớ lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia-cơ 4:6)

Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. (Châm ngôn 16:18)

- Sống tin kính, sống khôn sáng.

 


con duong nguoi cong binh

Biết theo Chúa là chọn đường đi trong sự sáng. Được soi sáng tâm linh và nhận thức, bạn biết cách nhờ ơn Chúa làm ra thay đổi, cho đường đời mình càng sáng mãi thêm lên!

Châm-ngôn 4:18-19 VI1934
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu

- Sống tin kính, sống khôn sáng


Chuyên mục phụ

Những nguyên tắc kinh doanh và quản trị theo Kinh thánh

Hôm nay405
Hôm qua486
Tuần này3409
Tháng này8557
Total3850865

© 1999-2017 Tinlanh.Ru