LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẪN MỘT NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST?

Đây là một quyển sách nhỏ có tổng hợp những kinh nghiệm để bạn đọc có thể giúp người khác vượt qua những trở ngại mà đến được với sự cứu rỗi. Do mục sư Trần Đình Ái chọn lọc và gửi tặng...
Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẪN MỘT NGƯỜI
ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST?
1. Cầu nguyện
2. Thiết lập tình bạn
3. Đánh giá các nhu cầu
4. Giải thích nan đề cơ bản của con người: Tội lỗi
5. Bầy tỏ Kinh thánh
6. Trả lời những đối kháng có tính cách thần học
7. Những đối kháng cá nhân
8. Xử lý những vấn đề thực tiễn.
9. Hướng dẫn một người tiếp nhận Đấng Christ.
10. Chỉ dẫn cách bước đi với Đấng Christ.

 

Dẫn Người Khác Đến Với Chúa (E-Book)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru