Carlos Annacondia
NẦY SATAN, HÃY NGHE ĐÂY!
Việc Thi Hành Uy Quyền Trên Satan trong Danh Chúa Jêsus

Quyển "Nầy Satan, Hãy Nghe Đây!" trong tương lai rất có thể sẽ được xem là một trong những quyển sách phục hưng quan trọng nhất, nếu không nói là cuốn sách quan trọng nhất của thập kỷ nầy".
- C. Peter Wagner


nguoi-dan-ba-hanh-phuc-1Đây là quyển sách rất có giá trị vì nó không phải là lý thuyết nhưng là kinh nghiệm thực tế. Đây là từng trải của một người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau, giống như từng trải của nhiều người Việt Nam trên con đường theo Chúa.

Tôi hết lòng giới thiệu quí độc giả Việt Nam quyển sách nầy và xin quí vị tiếp tay giới thiệu quyển sách nầy cho nhiều người cùng đọc. Ước mong Đức Chúa Trời dùng quyển sách nầy để dẫn quí vị đến nguồn hạnh phúc mà chỉ có Chúa Giê-xu có khả năng ban cho những người đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Muốn thật hết lòng.


Mục sư và nhà truyền giáo Ulf Ekman chia xẻ về điều cốt lõi của đức tin và quyền phép mà Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là danh của Chúa Jê-sus.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ, dành cho mỗi một cơ-đốc nhân, để nhận biết và xử dụng uy quyền của Danh Chúa Jê-sus vào một cuộc sống đắc thắng.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...


Đây là một quyển sách nhỏ chia xẻ vè một chủ đề rất cần thiết với mỗi một cơ-đốc nhân - báp-têm Đức Thánh Linh và sống với quyền phép của Chúa Trời.

Lu-ca đoạn đoạn 24
46. Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,
47. và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.
48. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,
49. còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.


Chuyên mục phụ

Mục sách ở dạng điện tử (e-book). Để có thể mở được, máy tính hoặc thiết bị của bạn cần phải có chương trình hỗ trợ đọc tương ứng, thí dụ để mở các tệp dữ liệu định dạng pdf phải có chương trình Acrobat Reader, có thể tải miễn phí từ Adobe.com. Xin lưu ý có một số tài liệu chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký.

Có thể điền vào ô tìm kiếm dưới đây để tìm theo tên sách.

Phiên bản điện tử của các báo và tạp chí cơ-đốc (dạng e-book). Để có thể mở được, máy tính của bạn cần phải có chương trình hỗ trợ đọc tương ứng, thí dụ để mở các tệp dữ liệu định dạng pdf phải có chương trình Acrobat Reader, có thể tải miễn phí từ Adobe.com

Hôm nay158
Hôm qua628
Tuần này1563
Tháng này10201
Total3852509

© 1999-2017 Tinlanh.Ru