Bài hát "Điều tôi thấu hiểu" (video)

Bài hát "Điều tôi thấu hiểu" trong Album Tình Yêu Nhiệm Màu

Nhạc và Lời: Lê Anh Đông

Ca sĩ: Hoàng Nam.

 

 

Cùng bài hát này, với phiên bản karafun của bạn whitedove

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru