Và con tim đã vui trở lại (Video)

Xin giới thiệu với các bạn một bài hát đã trở nên rất quen thuộc với người Việt nam, và rất có thể bạn cũng giống như tôi, là người đã nhiều lần được nghe và cảm động với bài hát này trước khi tin nhận Chúa Jê-sus, và sau khi nhận biết Chúa rồi thì dường như khám phá lại bài hát này với một hiểu biết khác hơn trước rất nhiều. Đây là phiên bản nhằm mục đích hướng dẫn hát - có lời kiểu karaoke.


 © 1999-2017 Tinlanh.Ru