Chúa mở cho lối đi (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chúa mở cho lối đi"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

CHÚA MỞ CHO LỐI ĐI


Chúa mở cho lối đi, cánh tay Ngài dẫn đưa nhiệm mầu,
Ngài dìu con đi dẫu đường chông gai
Ngài đưa con đến bến an bình
Chúa người chăn dắt con, cánh tay Ngài chở che mỗi ngày.
Đại quyền yêu thương, vẹn tuyền an khương
dầu đời bao giông tố Ngài mở cho lối đi

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru