Hình ảnh về T.L. Osborn

Chức vụ của Nhà truyền giảng T.L. Osborn trong suốt nhiều thập kỷ qua luôn được ấn chứng bằng quyền năng lớn lao của sự sống lại. Với sứ điệp: "Chúa Jê-sus hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi", chức vụ truyền giảng Tin lành của ông đã rúng động hơn 80 quốc gia và đưa nhiều triệu linh hồn đến với Chúa. Những lời giảng Tin lành đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc của ông đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong những con người và nhấc họ vươn lên tầm vóc của một con người mới cùng sống và cùng hành động với Chúa Jê-sus ở trong mình.

 


 

 

P.S. Đề nghị bạn nào có thể dành chút thời gian dịch thoát ý những lời đối thoại trong video này và ghi xuống dưới trong mục nhận xét, để ai ko nghe được tiếng Anh có thể hiểu được. BĐH Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru