Chúa luôn mở lối (Karaoke)

"Chúa cùng đi với tôi, trên đường đời tăm tối mịt mù

Lạ thay ơn Cha, sâu rộng vô biên

Ngài luôn luôn mở lối cho tôi."

Những lời hát này có thể giúp cho bất kỳ ai, dù trong lúc khó khăn cảm tưởng như đường cùng, cũng có thể được vươn mình đứng thẳng dậy trong đức tin và trong lòng bừng sáng niềm hy vọng. Cảm ơn Chúa vì những con cái Chúa đã chia sẻ bài hát này.

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru