Bài hát - Đóng đinh Chúa thêm một lần

Dong dinh Chua them mot lanNhạc và lời: Trương Lê Sơn

Hòa âm: Minh Hoàng SPM

Ca sĩ: Hoàng Lê Vi

Video by Timothy Trung Nguyen

Thưc hiện: trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

Ghi chú: nếu các bạn cần sound track, xin liên lạc trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời của bài hát

Dong-dinh-Chua-1Dong-dinh-Chua-2

Ghi chú: nếu các bạn cần sound track, xin liên lạc trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru