Hòa tấu - Vững an

Still HoatauVững An - Still - Nhạc hòa tấu không lời của bài thánh ca cùng tên.

Clip có thể xử dụng cho giờ tỉnh nguyện cá nhân, đầu giờ trước các chương trình nhóm thờ phượng, Truyền giảng. Thánh nhạc làm cho tâm hồn bình an, nhẹ nhàng, đến gần Chúa.

Video Editing: Timothy Trung Nguyen
Thực hiện: trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc
=============================

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru