Nô-en lại về (liên khúc Giáng sinh)

Xin giới thiệu một liên khúc những bài hát nhạc phẩm quốc tế vui tươi sôi động thường được hát trong Lễ hội Giáng sinh, với lời tiếng Việt đầy đức tin và mang tinh thần kỷ niệm sự kiện Con Trời Giáng thế.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru