Bài hát - Hát mừng Vua Trời giáng thế

Hat mung vua troi giang the

Xin giới thiệu bài hát - Hát mừng Vua Trời giáng thế

Lời: Dung Nguyễn

Phổ nhạc: Ngân Hà

Ca sĩ: Nguyễn Hoàng Nam

Video by Timothy Trung Nguyễn

Dưới đây là sheet nhạc và lời của bài hát:

 

 

HatMungVuaTroiGiangThe-1HatMungVuaTroiGiangThe-2

 

Hát mừng Vua Trời giáng thế

Lời bài hát 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru