Bài hát - Người trần thế hỡi

Nguoi tran the hoiNhạc và lời: Lê Ngọc Vinh

Hòa âm: David Đông

Trình bày: Xuân Trường

Video clip by Timothy Trung Nguyen

Muốn xem thêm các video clip Thánh nhạc, xin vào trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

Dưới đây là videoclips, sheet nhạc và lời bài hát:

 

Nguoi tran the hoi

NGƯỜI TRẦN THẾ HỠI

Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh

        F               C7  
Người trần thế hỡi biết chăng Giê-xu dã giáng sinh?
        Bb    C7          F
Người trần thế hỡi nghĩ cớ sao Chúa lìa ngôi vinh?
        F    Gm        Bb
Người trần thế hỡi nghĩ sao khi nhìn Cứu Chúa
    F        F    C7 
Không nơi nệm giường êm ấm, nằm trong máng cỏ?
     F                C7
Vì tội ác uế thế nhân nên cam đành Giáng sinh
      Bb    C7           F
Vì tội gớm ghiếc của chúng ta Chúa lìa ngôi vinh
        F     Gm          Bb
Chuồng lừa máng cỏ, nhuốc nhơ khinh hèn nghênh tiếp
  F        F         F F7
Giê-xu Con Trời lâm thế, để chuộc chúng ta.
F7    Bb       Dm        F
Trần gian ơi sao còn chần chờ, sao còn nghi ngờ
    C7         F F7
Về tình yêu Giê-xu lâm trần thế 
     Bb       Dm
Trần gian ơi khi còn thì giờ
       F     C7          F 
Xin đừng hững hờ về tình yêu Giê-xu mua chuộc ta.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru