Sự giáng sinh của Chúa Jesus thật là diệu kì và đã được dự báo hàng trăm năm trước: “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel . Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, Là Chúa bình an.”

Trình bày: Hagim

Karafun: Hồng Ân

 


Vì tình yêu Giê-xu đã đến! Đó là những lời của bài hát nhắc cho mỗi chúng ta nhớ về tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho nhân loại qua sự giáng sinh và hy sinh cứu chuộc của Chúa Jê-sus.

Trình bày: Phương Trinh

Album: Jê-sus Nguồn bình an

Karafun: WhiteDove

 

 


Chuyên mục phụ

Trong mục này là các sách báo ở dạng điện tử (e-book). Để có thể mở được, máy tính hoặc thiết bị của bạn cần phải có chương trình hỗ trợ đọc tương ứng, thí dụ để mở các tệp dữ liệu định dạng pdf phải có chương trình Acrobat Reader, có thể tải miễn phí từ Adobe.com. Xin lưu ý có một số tài liệu chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký.

Có thể điền vào ô tìm kiếm dưới đây để tìm theo tên sách (báo).

Mục sách ở dạng điện tử (e-book). Để có thể mở được, máy tính hoặc thiết bị của bạn cần phải có chương trình hỗ trợ đọc tương ứng, thí dụ để mở các tệp dữ liệu định dạng pdf phải có chương trình Acrobat Reader, có thể tải miễn phí từ Adobe.com. Xin lưu ý có một số tài liệu chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký.

Có thể điền vào ô tìm kiếm dưới đây để tìm theo tên sách.

Phiên bản điện tử của các báo và tạp chí cơ-đốc (dạng e-book). Để có thể mở được, máy tính của bạn cần phải có chương trình hỗ trợ đọc tương ứng, thí dụ để mở các tệp dữ liệu định dạng pdf phải có chương trình Acrobat Reader, có thể tải miễn phí từ Adobe.com

Hôm nay94
Hôm qua634
Tuần này2029
Tháng này728
Total4183919

© 1999-2017 Tinlanh.Ru