Phước cho nhân loại (liên khúc Giáng sinh)

Mùa Giáng sinh lại về. Xin gửi đến các bạn một liên khúc các bài hát Giáng sinh truyền thống!

Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời

Bình An Cho Loài Người

 

 

Lời bài hát

Phước Cho Nhân Loại

 

1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:

Trần gian nghênh vua vô đối;

Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,

Bầu trời vạn vật hòa thinh,

Bầu trời vạn vật hòa thinh,

Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

 

2. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị:

Muôn dân âu ca hoan hỉ,

Hải đảo sơn hà trổi bản ca thi,

Đồng hòa vận điệu mừng vui,

Đồng hòa vận điệu mừng vui,

Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

 

3. Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật,

Tật lê không sinh trên đất;

Chúa đến đem lại suối phước chân thật,

Tràn ngập mọi vùng họa ương,

Tràn ngập mọi vùng họa ương,

Nguyền rủa biến ra phước ân thiên thượng.

 

4. Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị,

Làm cho muôn dân khai trí,

Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,

Lòng đại từ Ngài lạ thay!

Lòng đại từ Ngài lạ thay!

Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.

 

Bình An Cho Loài Người

 

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người

Vì hôm nay Jêsus đến.

Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người

Hạ sanh đem theo ân điển.

Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê,

Giữa nơi trần gian ô tối.

 

Ð.K:

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy

Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế

Ðem an vui cho người.

 

2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay

Tìm xem Jêsus Con Thánh.

Ngài nằm chổ máng chiên kia êm đềm

Ngàn muôn hào quang lấp lánh.

Nơi chổ hèn khinh Con Chúa giáng trần

Bởi nơi đồng trinh Ma-ri.

 

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này

Từ Cha Thượng thiên thân ái.

Truyền cùng những kẽ thức đêm chăn bầy

Rằng mau mau đi chiêm bái.

Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem

Chính Con từ nơi Cha Thánh.

 

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru