Vì Yêu (Video karaoke)

Vì tình yêu Giê-xu đã đến! Đó là những lời của bài hát nhắc cho mỗi chúng ta nhớ về tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho nhân loại qua sự giáng sinh và hy sinh cứu chuộc của Chúa Jê-sus.

Trình bày: Phương Trinh

Album: Jê-sus Nguồn bình an

Karafun: WhiteDove

 

 

1. Vì tình yêu Giê-xu đã đến nơi thế gian tối tăm ô tội, Ngài vui gánh bao nhục hình đắng cay. Vì yêu Chúa tuôn huyết thay tôi để chính tôi nhận được ánh sáng và bước đi trong tình yêu Cha.

 

2. Vì yêu nên Chúa Giê-xu đã đến nơi thế gian tối tăm tuyệt vọng, Ngài thương xót bao cuộc đời đớn đau, tình yêu Chúa tha thiết đêm ngày, chờ bước ai tim về ăn năn, lòng bình an tâm hồn thỏa vui.

 

Chúa yêu thương phận người hư mất, lìa ngôi hiển vinh giáng sinh làm người. Gô-gô-tha Giê-xu tuôn huyết, vì tôi với anh, vì tội tôi với anh!

 

ĐK: Niềm đau Giê-xu mang trên đồi cao giáo đâm vào hông huyết Chúa tuôn tràn, lằn roi đau thương Chúa cam chịu vì Chúa yêu người tội như tôi. Chúa kêu gọi anh tìm về bên Chúa đổi mới tâm linh trong ơn Ngài. Đời anh trong tay Giê-xu nhân từ mãi thắm tươi.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru