Mời dự đêm ca nhạc truyền giảng!

Bạn thân mến, mời bạn cùng đến dự đêm ca nhạc tryền giảng với ca sĩ nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng, lần này đặc biệt được tổ chức tại một địa điểm đã quen thuộc lâu nay của cộng đồng người Việt ở Mát-xcơ-va. Bạn sẽ được thưởng thức những bài hát mới cầu chúc cho quê hương được đầy phước Chúa, và được nghe những lời tâm sự và làm chứng về sự biến đổi, sự thành công của con người khi đến với tình yêu thương của Chúa.

Hãy đến và đưa người thân mình đến để tìm hiểu về Chúa Jê-sus và tin nhận sự cứu rỗi từ Ngài!

Giấy mời xin xem trong chi tiết bài viết

{gallery}site/tintuc/thongbao/2010/sen{/gallery}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru