Chúa đến cứu chuộc tôi... (video kịch)

Vở kịch không lời kể lại câu chuyện con người được tạo dựng rồi sa ngã, đã khốn khổ trong vòng tội lỗi như thế nào cho đến khi được giải cứu nhờ sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Jê-sus trên thập tự giá.
Người thực hiện: Nhóm thanh niên Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va.
Lễ Phục sinh 15/04/2012.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru