Tuần tin Hội thánh Tin lành Mátxcơva

Chúa đang giơ cánh tay Ngài trên cộng đồng người Việt nam tại Mátxcơva! Được sự động chạm của Chúa, nhiều con cái Chúa đã như được bừng tỉnh qua giấc ngủ dài, để ra đỉ dạn dĩ rao truyền Tin lành của Đức Chúa Trời. Và Chúa Jê-sus yêu quí thật là thành tín, Ngài ở cùng những người tin Ngài và tuân theo mạng lệnh rao giảng Tin lành mà Ngài đã phán, Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu và phép lạ chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua! Hàng tuần hàng chục người được Chúa cứu, trong mọi tầng lớp của cộng đồng người Việt nam đang sinh sống và làm việc tại nước Nga.

Chỉ có những ai đã từng sống ở nước Nga mới có thể thông hiểu được những khó khăn và sức ép mà một người nước ngoài, đặc biệt là người Việt nam phải đối đầu trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả những điều đơn giản nho nhỏ như việc một tuần có một ngày nghỉ, hoặc tự do đi lại không bị sợ hãi và căng thẳng trong thành phố, giấy tờ tùy thân được cấp phép và gia hạn đúng thời hạn - đối với đa số người Việt trong cộng đồng ở Mátxcơva cũng là điều gì đó quá cao vời, một xa xỉ ít ai có được.

Nhưng điều với con người là không thể thì Đức Chúa Trời làm được cả, và những con cái Chúa trung tín vẫn được phước Chúa nhân thêm qua mỗi một buổi nhóm đầy sự vui thỏa trong sự ca ngợi thờ phượng đầy dẫy Thánh Linh và chân lý được xức dầu từ những bài giảng Lời Chúa, cộng với sự khích lệ vô cùng từ những lời làm chứng và chia sẻ tâm tình về kinh nghiệm quý báu cùng đi với Chúa.

Chúng ta vui sướng trong sự phấn hưng của Chúa, cầu nguyện hướng tới những cánh cửa mới Chúa đang mở ra cho Hội thánh Tin lành Mátxcơva, khi sắp tới cùng với Hội thánh chính, chúng ta sẽ có thêm phòng nhóm để hàng tuần nhóm họp, cầu nguyện chung, sinh hoạt thanh niên, học hỏi Lời Chúa, tập ca đoàn, và giao lưu trong tình yêu Chúa.

Từ đầu tháng Tư 2010, Hội thánh Tin lành Mátxcơva đã phát hành song song với những số báo Tin lành là bản Tuần tin Hội thánh, dành để chăm sóc cho con cái Chúa luôn nhận được sự gây dựng và dẫn dắt từ Lời Chúa qua những bài giảng và chia sẻ suy ngẫm, và đặc biệt được khích lệ qua những câu chuyện và lời làm chứng từ sự biến đổi kỳ diệu của đời sống con cái Chúa. Số lượng in ra bao nhiêu là hết đến đấy, và Hội thánh đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi rất tích cực về lợi ích của tuần tin này.

Xin mời anh chị em gần xa đăng ký hòm thư để nhận được tuần tin gửi đến thường xuyên cho hòm thư mình.  Xin nhấn vào kết nối sau để điền hòm thư điện tử (email) của mình vào danh sách:

DANH SÁCH NHẬN TUẦN TIN HỘI THÁNH

Cũng xin báo tin mới rằng nếu anh chị em mong muốn tiếp tục giữ những sự hứa nguyện về dâng hiến và phần mười của mình trước Chúa, hoặc muốn đóng góp cho công việc truyền giáo thì bây giờ đã có thể làm được điều đó qua hệ thống cây nộp tiền tự động khắp nơi. Xin liên hệ với BĐH Tinlanh.Ru hoặc qua điện thoại Hội thánh để nhận được mã tài khoản và hướng dẫn cụ thể.© 1999-2017 Tinlanh.Ru