Giấy mời dự Lễ sinh nhật Hội thánh 23/09/2012

invitation p1

Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va tròn 12 tuổi!

Mời bạn đến hòa niềm vui cùng Hội thánh - Đại gia đình đức tin mà Chúa Jê-sus đã sáng lập ra tại Mát-xcơ-va để mở cửa đón chúng ta về được với ân điển của Chúa Trời.
Hãy cùng đến để mừng chúc cho Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va càng thêm lớn mạnh!

Thời gian: Vào lúc 18 giờ 30 ngày Chủ nhật 23/9/2012.

Địa điểm: Schelkovskoe Shosse, 2. Metro Cherkyzovskaya. (Hội trường nhà cao tầng cổng chợ Vòm cũ).© 1999-2017 Tinlanh.Ru