Làm gì đó cùng Chúa

godshandsAnh chị em yêu quí,
Thật cảm ơn Chúa vì mỗi một buổi nhóm Chủ nhật đầy cảm xúc, khi được ở trong sự hiện diện cảm thấy được của Thánh Linh Chúa, khi ta được cùng nhau chia sẻ niềm tin mình qua lời ca tôn vinh Chúa, được tiếp nhận những ý tưởng trong Lời Chúa thật sâu nhiệm mà gần gũi với đời sống, vì đến thẳng từ lòng Chúa muốn nói với Hội thánh Ngài, và được nghe bao nhiêu lời làm chứng của rất nhiều anh chị em khác nhau về những phép lạ Chúa làm trên đời sống của họ.

“Tin lành không phải là tôn giáo, mà là quyền phép của Chúa Jê-sus hằng sống!” Ý nghĩa này càng ngày càng thấm sâu đối với những người được đi dự nhóm thường xuyên tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va. Người ta thường hỏi – Đức Chúa Trời ở đâu, làm sao có thể gặp được Ngài? Nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời đã phán “Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.” (2 Cô-rinh-tô 6:16), nghĩa là Ngài không hề xa mà lại rất gần chúng ta. Chúa ở giữa đền thờ của Ngài, ở trong lòng dân sự Chúa. Và khi con dân Chúa hết lòng tìm kiếm và tôn thờ Chúa, mở lòng hầu việc Ngài, thì họ mới được thấy rõ quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong mình và qua mình.
Người đời chỉ cầu phước, mà không tìm Đấng ban phước. Nhưng khi những tín đồ nhóm lại tại điểm hẹn của Đức Chúa Trời trong Hội thánh, là họ tìm gặp Đấng ban phước. Họ tìm về Đấng cội nguồn của mọi sự tốt lành. Họ dâng của lễ đẹp lòng Ngài bằng lời ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện. Và con cái Chúa được đổ đầy phước hạnh trong mỗi lần nhóm lại như vậy. Phước của mỗi lần được gần Chúa làm đời sống chúng ta thay đổi kỳ diệu, như đời xưa đã nói “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác.” (Thi 84)
Trong khi với con mắt người đời, theo cách “suy bụng ta ra bụng Trời”, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cần “quà cáp, biếu xén”, chỉ cần làm gì đó cho Trời, thì Trời sẽ cho ta phước. Họ cúng bái, làm việc công đức, mong chuộc lại được những việc xấu mình đã làm. Nhưng con cái Chúa đều hiểu rõ một điều là chỉ qua Chúa Jê-sus, nhờ của lễ của Ngài đã dâng mà chúng ta mới được xóa tội và được quyền đến gần Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, người tin Chúa không phải chỉ được phước, mà còn được đến gần với Chúa, và được ở cùng Chúa. Và khi đã gặp được Chúa ở cùng mình hàng ngày, thì bước tiếp theo trong nhận thức của người tn Chúa chúng ta, đó là sống và làm việc cùng Chúa.
Đấy chính là phép mầu nhiệm của một con người mới trong Đấng Christ.
Và điều này anh chị em sẽ cảm nhận rõ hơn rất nhiều, khi để Chúa sống trong mình và mọi việc mình làm cùng Chúa.
Đến với Hội thánh, ai cũng thích được cùng hát ca ngợi và thờ phượng Chúa. Vì sao vậy? Vì lúc đó không phải chúng ta chỉ là những người đến mà nhận, mà lúc đó lòng chúng ta vươn lên gần Chúa, và sự xức dầu của Đức Thánh Linh tuôn tràn từ chính tận đáy lòng mỗi chúng ta sẽ làm linh hồn ta tươi mát. Còn nếu ta chỉ có mặt thôi mà không hòa lòng cùng hát, thì chỉ cảm nhận được một phần nhỏ sự hiện diện của Ngài. Hai thái độ đưa lại hai kết quả khác biệt nhau, như thể so sánh giữa việc phải đợi nước từ bên ngoài thấm qua thành của chiếc bình bằng đất thì biết bao giờ mới đầy bình, tốt hơn là mở một ống dẫn nước chảy thẳng vào trong lòng chiếc bình đó. Đấy là một thí dụ để rõ hơn rằng mọi kết quả sẽ nhân lên gấp bội, khi chúng ta không chỉ làm điều tốt, điều lành cho Chúa, mà làm cùng Chúa.
Cũng vì thế mà những anh chị em trong ca đoàn dâng thời gian một phần cuộc sống mình để tập luyện, được trở thành chiếc bình trong tay Ngài xử dụng. Lúc đó, họ hát không phải để khoe giọng hát hay, kỹ thuật hát đúng, mà hát “có thần”, hát cùng Thánh Linh mà rao truyền ra sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
Trong việc cầu nguyện cũng vậy. Những lời cầu nguyện bài bản, nhưng khô khan, khuôn sáo, chẳng có ích gì nhiều. Nhưng nếu bạn đã được nghe những lời cầu nguyện dốc lòng, hiệp một của nhóm cầu nguyện trong các buổi nhóm khi cầu nguyện cho các nhu cầu, hoặc khi nhóm cầu nguyện chiến đấu cho các nan đề của anh chị em mình, nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, bạn sẽ dể hiểu thế nào là sự khác biệt của cầu nguyện cùng với Chúa. Và chính những lời cầu nguyện sốt sắng đó của người công bình mới thật có linh nghiệm nhiều, như chúng ta đã được chứng kiến trong Hội thánh trong suốt thời gian qua.
Còn trong việc vâng lời Chúa, ra đi truyền giảng và chăm sóc, làm thế nào có thể đạt được kết quả của Đức Chúa Trời, nếu không làm cùng với Ngài? Có một cách nghĩ non trẻ, cho rằng thu xếp được thời gian (những người đó thường nói “hy sinh thời gian”) để đi nhóm Hội thánh cũng đã là làm một điều lành, còn đi được tham gia hầu việc Chúa làm một việc nào đó cũng tương đương với làm một việc “công đức”. Người sống theo cách nghĩ non trẻ, thì cũng rất trẻ con trong Chúa, còn người biết tìm kiếm Chúa để Ngài dẫn dắt mình cùng làm việc, thì lớn lên trong sự nhận biết Chúa và quyền năng của Ngài một cách thấy rõ. Họ càng ngày càng tự tin, nhưng không kiêu ngạo, thêm sốt sắng, nhưng biết gìn giữ cả cho mình và cho người khác, nóng cháy và tỏa sáng chứ không phả khói...
Chính vì nhiều anh chị em Hội thánh chúng ta đã thoát khỏi cách nghĩ đó mà hiện nay chúng ta mới thấy sự phấn hưng của Đức Chúa Trời.
Anh chị em yêu quí, hãy thay đổi cách nghĩ của mình, đừng chỉ “làm gì đó cho Chúa”, mà hãy “làm gì đó cùng Chúa”, khi đó sẽ thấy được Chúa Jê-sus thực sự gần chúng ta đến thế nào.
Chúng ta cầu nguyện để Hội thánh chúng ta càng ngày càng nhiều anh chị em học được cách sống cùng với Chúa, làm việc cùng với Chúa mỗi ngày, cầu nguyện, ca hát, truyền giảng, thăm viếng, chăm sóc, giảng dạy, cùng với Chúa, để chúng ta chứng kiến quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong đời sống anh chị em hàng ngày, cả đời sống tinh thần và vật chất. Đấy mới chính là điều Chúa muốn. Ngài muốn ở giữa chúng ta, đi giữa chúng ta, chăm sóc và dẫn dắt dân của Ngài, và qua dân của mình Chúa Jê-sus chúng ta sẽ được sáng danh. Và mọi người xung quanh sẽ phải nhận biết Jê-sus là Cứu Chúa, và cùng đến với Ngài!

 

mục sư Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru