Mời dự Lễ Giáng sinh 2014

Giay-moi-GS-2014

Bạn thân mến,

Thời điểm cả thế giới mừng Con Trời Giáng sinh là thời điểm của điều kỳ diệu... Vì đã sanh cho chúng ta một Đấng Cứu thế, Ngài đem đến bình an và ơn phước thiên thượng! (*)

Hãy đến nhà Chúa hòa lòng với lời ca thánh, được tươi mới niềm tin, và cùng cầu nguyện cho một năm mới an lành!

Rất mong được tiếp đón bạn trong tòa nhà mới Hội thánh Tin lành Moskva, mỗi chúng ta sẽ cùng đón nhận điều kỳ diệu cho mình trong Lễ hội Giáng sinh này!

Xin đọc chi tiết để có sơ đồ hướng dẫn đường đi:

Giay-moi-GS-2014-so-do-cach-di
 

* Lu-ca 2:10-13

10 Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!© 1999-2017 Tinlanh.Ru