Xin chào anh chị em con cái Chúa từ Hội thánh Mát-xcơ-va!

Hội thánh ở Mát-xcơ-va chúng ta là một phần quan trọng trong chức vụ Tinlanh.Ru, vì đức tin và lòng yêu mến Chúa, cũng như sự sốt sắng hy sinh hầu việc Chúa của anh chị em suốt bao nhiêu năm qua luôn là nguồn động viên cho chúng tôi trong sự hầu việc Chúa.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru