Nhìn nai kia (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Nhìn nai kia"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Nhìn nai kia


Nhìn nai kia khát khao giòng nước mát,
như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ,
được đến bên Cha
và thờ kính Cha đời đời.

Điệp khúc
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài.
vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ,
được đến bên Cha
và thờ kính Cha đời đời.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru