Hãy gọi đúng tên nó.

Một phụ nữ đến nói với mục sư mình, "Tôi bị dằn vặt nặng nề vì một nan đề mà tôi biết là ảnh hưởng xấu đến sự làm chứng của tôi. Tôi thường xuyên kể phóng đại lên mọi chuyện đến nỗi nó bị sai lệch đi. Những người biết như vậy không còn tin tưởng tôi nữa. Ông có thể giúp tôi được không?"

Người hầu việc Chúa đáp, "Hãy cùng kể với Chúa về chuyện này."

Và bà ta bắt đầu cầu nguyện, "Chúa ơi, Ngài biết là con có thói quen nói phóng đại..."

Vào thời điểm đó người mục sư dừng bà lại, "Hãy gọi đó là nói láo, thưa bà, và chắc là bà sẽ có thể chế ngự nó được."

Có khi nào bạn quá nhân nhượng với những thói xấu của mình giống như vậy không. Khi bạn còn cho rằng nó không đến nỗi xấu lắm thì bạn sẽ không giải phóng mình được đâu. Hãy đem chúng nó ra ánh sáng và gọi đúng tên, và bạn sẽ thấy mình gớm ghê chúng nó, điều đó sẽ cho bạn đủ sức mạnh chiến thắng được mọi thói xấu.© 1999-2017 Tinlanh.Ru