Đòi hỏi ân điển

Hàng ngày, cạnh đường đi có một cụ bà đứng bán mấy mớ rau nhỏ. Hành, mùi, củ cải đỏ,... mỗi thứ 10 rúp một mớ. Có một người thanh niên thường đi ngang qua chỗ bà, mỗi lần lại đưa cho bà tờ bạc 10 rúp, nhưng không lấy mớ rau nào cả. Thế rồi đến một ngày, khi chàng ta như thường lệ dừng lại định móc túi cho bà tờ 10 rúp rồi đi, thì bà cụ chợt vươn tay tóm chặt lấy tay anh  ta. Người thanh niên hỏi: “À, bây giờ thì bà đã quan tâm muốn biết vì sao tôi cứ đưa tiền cho bà mà không lấy rau phải không?”
“Không, chính điều đó tôi chẳng cần quan tâm. Vấn đề là từ giờ trở đi mỗi mớ rau giá là 15 rúp”

(Bạn có để ý thấy có ai trong số chúng ta quen thường có thái độ như vậy đối với ân điển Chúa không? Bao nhiêu cũng không đủ?)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru