Một chương không được ghi lại trong Sáng thế ký (vui)

A-đam đang di dạo lòng vòng trong vườn Ê-đen và thấy mình sao mà cô đơn quá, nên Chúa bèn hỏi anh ta, “Con làm sao vậy?”

A-đam trả lời rằng anh ta chẳng có ai để trò chuyện

Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho một người giúp đỡ anh, và đó sẽ là người phụ nữ.

 

 

Ngài nói

“Người này sẽ kiếm ăn cho con, nấu ăn cho con, và khi con thay quần áo sẽ giặt cho con. Cô ấy sẽ luôn đồng ý với mọi quyết định của con. Cô ấy sẽ mang thai những đứa con của con và sẽ chẳng bao giờ đánh thức con dậy vào lúc nửa đêm để chăm sóc chúng. Cô sẽ chẳng bao giờ hỗn với con, và sẽ luôn nhận lỗi về mình trước, mỗi khi mà hai người có điều bất đồng. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhức đầu và sẽ luôn ban phát cho con tình yêu thương và sự khao khát mãnh liệt bất cứ khi nào con muốn.”

 

A-đam hỏi lại Đức Chúa Trời, “Thế để được một người phụ nữ như vậy con sẽ phải mất gì?”

 

Chúa đáp, “một tay và một chân”

 

A-đam ngần ngừ rồi hỏi lại, “Thế với một thẻ xương sườn thì sao”?

 

Phần còn lại của lịch sử thì bạn biết rồi...

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru